устойчиво производство

устойчиво производство

Всички наши продукти се произвеждат в две модерни фабрики с обща площ над 25 000 m². Инсталациите са разположени в защитена водосборна зона за питейна вода в Кашубия.

На наше разположение имаме производствени халета, високи стелажни складове и модерна изследователска база.
Ziaja разполага със собствена обширна изследователска, физикохимична и микробиологична лаборатория.

Фармацевтичните и козметични продукти са произведени в съответствие с изискванията на GMP (Good Manufacturing Practice).

Ziaja се ангажира да опазва енергията и природните ресурси, поради което компанията полага максимални усилия за организиране на производството си по устойчив начин. Производствените процеси се извършват с нискоемисионни и високопроизводителни източници на топлина и студ. Ограничаваме консумацията на електроенергия, като заменяме светлинните източници с енергоспестяващи LED лампи. Разполагаме със собствена промишлена пречиствателна станция и генерираните отпадъци се използват за производство на електроенергия. Голямо количество енергия се получава от възобновяем източник – соларна ферма с мощност 100 kW.